Header image  

Inschrijfformulier

juridisch traject

 
                          TegenwindN33
 
 HOME
 

Ik heb het formulier ingevuld, wat nu ?

U meldt zich aan bij uw verzekeringsmaatschappij of vakbond.

Hoe doe ik dat?

Aan:  Naam Rechtsbijstandsverzekering/Vakbond

Betreft:  Verzoek juridische bijstand inzake realisering windparkN33 (Meeden)

Datum: 

Polisnummer: 

 

Geachte heer / mevrouw,

Gaarne zou ik gebruik willen maken van mijn rechtsbijstandsverzekering met polisnr.………

Met advocatenkantoor Dokk uit Amsterdam/Groningen wil ik de realisatie van windpark N33 in de gemeentes Veendam en Menterwolde aanvechten.

In het kader daarvan heeft Stichting TegenwindN33 Dokk Advocaten bereid gevonden om haar belangen te  behartigen .
Graag ontvang ik van u een bevestiging dat u mijn aanvraag in behandeling heeft genomen.

Wat als de verzekeringsmaatschappij mij daar vragen over stelt?

Bij vragen kunt u verwijzen naar de subsidieregeling m.b.t. het windpark N33.

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/windpark-n33

 

Wat gebeurt er met mijn formulier/aanmelding ?

Alle aanmeldingen worden ingenomen door advocatenkantoor Dokk uit Amsterdam/Groningen. Er wordt door het advocatenkantoor contact met u opgenomen als er vervolgstappen worden genomen.

Hoe word ik op de hoogte gehouden ?

U vindt informatie op de site van Tegenwindn33