MER Startnotitie

220o machtigingen - klik hier

zienswijze m.b.t. conceptstartnotitie Reikwijdte en Detail Windpark N33 - klik hier

Een Zienswijze is het onder woorden brengen van de punten die men onderzocht wilt hebben. Bijvoorbeeld;  over de te verwachten geluidsoverlast van windmolens.