Nieuwsbrieven MER  

Bent u ook tegen de mega windmolens langs de N33? Steun ons en wordt donateur!

 

Nieuws van Tegenwind N33

Windpark N33 moet geschrapt (lees hier verder)

Geluidsregels moeten extra ruimte voor windturbines scheppen.
De nieuwe geluidsnormen voor windturbines zijn gekozen om “voldoende ruimte voor windenergie (te scheppen) tegen net aanvaardbare volksgezondheidseffecten” en “ruimte te geven aan de energiedoelstellingen”. Martin van den Berg (ministerie I&M) en Jan Jabben (RIVM) maakten daar geen geheim van in hun voordrachten tijdens de themabijeenkomst “Geluids(hinder) van windturbines”
van de Nederlandse Stichting Geluidshinder op 5 februari.
Zij bevestigen hiermee dat de nieuwe normen een schoolvoorbeeld van  vormen. (lees hier verder)

Windmolenparken passen niet in Nederland (lees hier verder)

 

Blaaswindlied Tsja Tsja door het tegenwind N33 koor, klik hier voor de film.

 

Het klimaat is niet urgent (lezersonderzoek Dagblad van het Noorden) - klik hier

Windmolenpark N33 bevordert krimp in onze regio - klik hier

Democratie staat onder druk, rijk is te positief over windmolens - klik hier

 

 

 

In de extra staten commissievergadering
van dinsdag 10 januari 2012 verkondigde gedeputeerde William Moorlag dat
"boeren met 2 windmolens op hun land uitkomen boven de Balkenende norm”

(in 2010 € 188.000,- red.)

 

 

 

 

 

Het platform Tegenwind N33 is niet tegen windenergie - maar tegen het plaatsen van windmolens op plekken waar de bevolking en de natuur er veel last van heeft!