Archief Gezondheid Links

Belangrijke informatie windmolens

  Lees het document met zeer schokkende ervaringen van omwonenden van Windmolens en Windturbine parken.
Het document Verzamelde Windturbineklachten is hier te downloaden.

Families in Crisis
Lees ook de klachten op de
website: Global Wind Energy - The Human Impact, met wereldwijde informatie over de gevolgen van het wonen in de omgeving van windturbineparken. Meer klik hier

Van gratis wind naar financiële aderlating, meer klik hier

Het rijk beslist over plaatsing windmolens langs N33 - klik hier

De provincie weigert mee te werken aan de alternatieve locaties - klik hier

rutte 1.jpg

Milieubeleid dure hobby van kabinet Rutte. Deze regering jaagt inwoners op kosten met nieuwe energieheffing voor windmolens -klik hier

syp.jpg

Tegenwind, de waarheid over windenergie, hoe de burger wordt misleid, Syp Wynia. Elsevier 10 september 2011- klik hier

tmt.jpg

Filmpje over de geluidsoverlast veroorzaakt door windmolens in Termunterzijl , onderzocht door Frits vd. Berg van de Rijks Universiteit Groningen: klik hier

rug.jpg

Onderzoek Rijks Universiteit Groningen naar geluidsoverlast. Windturbines maken meer herrie dan verwacht.: klik hier

KRO’s Brandpunt ging op zoek naar de rendabiliteit van windmolens en kwam tot een best schokkende conclusie dat deze industrie louter in stand gehouden wordt door subsidies en nooit economisch rendabel zal zijn, om nog maar over de mileuvriendelijkheid te zwijgen.
Zo kosten windmolens juist meer energie. Dat komt omdat een windmolen heel wisselvallig energie levert. De meeste tijd waait het namelijk niet of juist te hard. In beide gevallen staat de molen dan stil. Slechts 20% van de tijd staat die wel aan.
Energie kan echter niet gebufferd worden. Daarom moet er altijd een reservecentrale achter staan. (Anders gaat letterlijk het licht uit). Die centrale op zijn beurt, moet veel meer energie leveren om die wisselvalligheid te compenseren, dan dit het geval was geweest als er geen windmolens waren.

Filmpjes: KRO Brandpunt-windmolens zijn pure windhandel: kro 2-1.jpg deel 1 klik hier - kro 3.jpg deel 2 klik hier

Filmpje: Enercon E126, grootste windmolen ter wereld, kandidaat voor de N33: klik hier

Filmpje van de windmolen type E126, opgenomen bij Emden: klik hier

Filmpje: Slagschaduw, een ziekmakend fenomeen: klik hier

Nationaal Kritisch Platform Windenergie, windenergie is asociaal en niet duurzaam, windmolens belemmeren duurzame energie: klik hier

De betekenis van windenergie, achtergrondinformatie over de voor- en nadelen van windenergie als duurzame energiebron: klik hier

Grauwe kiekendief bedreigd door windpark. De grauwekiekendief heeft de status van zeer bedreigde vogelsoort en staat op een rode lijst: klik hier

 

 

 

 

 

Mark Rutte zei tijdens het Carrédebat: ''Stoppen met die ondingen, ze draaien niet op wind maar op subsidie!"

 

 

 

 

 

Een paar feiten over windmolens:
Ze veroorzaken hinderlijke ziek- makende slagschaduw

Bij ijzelvorming; groot gevaar voor de omgeving en het verkeer ivm rondvliegende ijsbrokken

Het geluid van windmolens is hinderlijker dan weg- of vlieglawaai