Gezondheid Links

Archief tegenwindN33

 

Door de Stichting Platform TegenwindN33 is in de gemeenten Menterwolde en Veendam een informatiefolder verspreid over het geplande windpark N33. Deze informatiefolder kan hier worden gedownload - klik op de afbeelding

 

Structuurvisie wind op land - klik op de afbeelding voor een vergroting

In de Volkskrant is onlangs (14 september 2012) de aankondiging van de Structuurvisie wind op land gepubliceerd. Let OP!! Niet in de regionale bladen maar slechts met een publicatie in de Volkskrant is deze aankondiging verschenen! Voor belanghebbenden en dat zijn wij ALLEN die in het gebied langs de N33 ter hoogte van Veendam en Menterwolde wonen.
De zienswijzen dienen voor vrijdag 12 oktober ingediend te worden.
Volgens deze structuurvisie wordt het grootste deel van Nederland gevrijwaard voor het plaatsen van grootschalige windparken. Dit is DE kans om vanuit het Noorden massaal ZIENSWIJZEN te deponeren in Den Haag om nog tijdens de formatie aldaar duidelijk een stem te laten horen dat wind op land achterhaalt en niet democratisch is. Tevens is onze gezondheid en ons leefgenot in het geding. De gehele procedure wordt beschreven in de Structuurvisie. Klik hier om de gehele Structuurvisie te downloaden.

Open brief platform TegenwindN33 aan de leden van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van Groningen en de colleges van B&W van de gemeenten Menterwolde en Veendam - klik hier

Motie gemeenteraad Menterwolde tegen Rijkscoördinatie regeling - klik hier

Google Earth-molens N33: uitleg klik hier / downloaden benodigd Winrar (Veendam_E126.rar) bestand klik hier

Brief van platform TegenwindN33 aan de Tweede Kamer fracties met de vraag naar hun standpunt over een windmolenpark langs de N33: klik hier

Brief van platform TegenwindN33 aan de provinciale staten fracties in Groningen met de vraag naar hun standpunt over een windmolenpark langs de N33: klik hier

Brief van ministerie EZLI aan de gemeente Menterwolde-toepassing rijkscoördinatie regeling windpark N33: klik hier

Toepassing van de rijkscoördinatie regeling op het voorgenomen windpark N33: klik hier

Brief ministerie EZLI aan KDE Energy over toepassing van de rijkscoördinatie regeling op het voorgenomen windpark N33: klik hier

Aanmeldingsbrief KDE Energie B.V. Nederland over ontwikkeling windmolenpark langs de N33: klik hier

Brief van Interprovinciaal Overleg aan ministerie van EZLI over ruimtelijke reservering windenergie in de provincies: klik hier

Brief van gemeente Veendam aan gedeputeerde staten van Groningen over afpraken windenergie: klik hier

Nationaal Kritisch Platform Windenergie, provincies misbruiken crisis- en herstelwet voor wind-op-land: klik hier

Nationaal Kritisch Platform Windenergie, wind-op-land uit crisis- en herstelwet: klik hier

Brief van ministerie van VROM aan het Interprovinciaal Overleg over afspraken windenergie: klik hier

Windmolen plan in Wevershoof definitief gestrand: klik hier

Burgers in Zijpe staan voor nieuwe windklus: klik hier

VVD in Zijpe haalt uit, windpark afgeblazen: klik hier

Nationaal Kritisch Platform Windenergie-Beroep tegen het inpassingsplan en de besluiten voor het windpark Noordoostpolder: klk hier

Provinciale Staten van Noord Holland-voordracht Uitvoeringsprogramma Wind op Land Noord Holland: klik hier